Supervizore

Personīgās izaugsmes un organizāciju attīstības konsultante

Konsultē jautājumos, kas saistīti ar grupu dinamiku, līderību, varas un ietekmes uzvedību, personības attīstību.

Individuālā supervīzija

  • Vai es varu realizēt savu potenciālu esošajā lomā? Kas man traucē sasniegt maskimumu?
  • Kā es varu attīstīt savas vadīšanas iemaņas, apzinoties savu vadības un autoritātes stilu?
  • Kā uzlabot savu ietekmes uzvedību attiecībās ar kolēģiem un/vai padotajiem, apzinoties savu attiecību veidošanas paradumus?
  • Kā tikt galā ar grūti izturamām emocijām?

Komandu supervīzija

  • Kā mana komanda tiek galā ar pārmaiņām? 
  • Kā uzlabot attiecības komandā, lai tās kalpotu organizācijas un komandas mērķu sasniegšanai?
  • Kā risināt konfliktus komandā? 

Grupu supervīzija

  • Kā atpazīt savu uzvedības stilu​ profesionālajā lomā mijiedarbībā ar citiem? 
  • Kādas jaunas uzvedības formas es varu iemācīties un izmēģināt drošā vidē?
  • Problēmu situācijas analīze un atpakaļsaikne grupā