Klientu pieredzes stāsti

Klientu stāsti ir ļoti dažādi un supervīzijas process ir radošs un atšķirīgs ikvienā. Mans kā supervizora uzdevums un apsolījums ir nodrošināt drošu vidi, kurā cilvēks vai komanda var uzticēties risināt savas grūtības, izaicinājums, meklēt jaunus ceļus un risinājumus kā mērķus un ieceres pārvērst realitātē.

Mana elastība, atvērtība un iejūtība ir resursi kopīgajā ceļojumā klienta izaugsmei.  

Savas autoritātes apzināšanās komandā

Individuālas supervīzijas pieredze

Apraksts sekos